Sveriges Konsulat i Yaoundé, Kamerun
Sveriges Konsulat i Yaoundé, Kamerun


  Sveriges Konsulat i Yaoundé, Kamerun


 • ADRESS
 • TELEFON
 • FAX
 • E-POST

 • HEMSIDA

 • SOCIALA MEDIER
 • ÖPPETTIDER

 • UPPDRAGSCHEF
 • Vakant, Konsul
 • KONSULÄRA TJÄNSTER
 • Ingen information tillgänglig
 • Sverige i Kamerun

 • Konsulatett i Yaoundé är Sveriges enda representation i Kamerun.

 • Kamerun i Sverige

 • Kamerun har för närvarande ett generalkonsulat i Stockholm.

 • Sverige och Kamerun utomlands

 • Sveriges konsulat i Yaoundé är en av 92 utländska representationer i Kamerun, och en av 52 utländska representationer i Yaoundé. Se mer på Ambassadsidan för Kamerun. Konsulatett i Yaoundé är en av Sveriges 455 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Sverige.


 • Sverige i Kamerun

 • Konsulatett i Yaoundé är Sveriges enda representation i Kamerun.

 • Kamerun i Sverige

 • Kamerun har för närvarande ett generalkonsulat i Stockholm.

 • Sverige och Kamerun utomlands

 • Sveriges konsulat i Yaoundé är en av 92 utländska representationer i Kamerun, och en av 52 utländska representationer i Yaoundé. Se mer på Ambassadsidan för Kamerun. Konsulatett i Yaoundé är en av Sveriges 455 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Sverige.


Medan alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa informationens riktighet, är vår hemsida inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på denna hemsida och tar inget ansvar alls. När vi uppmärksammas på dem kommer eventuella fel att korrigeras.