Sveriges Generalkonsulat i Sydney, Australien


Uppgifterna är bekräftat Generalkonsulatett har bekräftat att uppgifterna är korrekta.


Senaste uppdateringen Denna sidan uppdaterades senast den 23 November 2019.
Senaste uppdateringen Denna sidan uppdaterades senast den 23 November 2019.

Uppgifterna är bekräftat Generalkonsulatett har bekräftat att uppgifterna är korrekta.

Sveriges representationer i grannländer

Sveriges mest populära representationer

Populära representationer i Sydney

Sök på EmbassyPages


Sveriges Generalkonsulat i Sydney, Australien

 • Sverige i Australien

 • Förutom generalkonsulatett i Sydney har Sverige sju andra representationer i Australien. Dessa representationer innefattar en ambassad i Canberra och konsulat i Brisbane, Cairns, Darwin, Hobart, Melbourne och Perth.

 • Australien i Sverige

 • Australien har för närvarande en ambassad i Stockholm.

 • Sverige och Australien utomlands

 • Sveriges generalkonsulat i Sydney är en av 522 utländska representationer i Australien, och en av 101 utländska representationer i Sydney. Se mer på Ambassadsidan för Australien. Generalkonsulatett i Sydney är en av Sveriges 453 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Sverige.


 • Sverige i Australien

 • Förutom generalkonsulatett i Sydney har Sverige sju andra representationer i Australien. Dessa representationer innefattar en ambassad i Canberra och konsulat i Brisbane, Cairns, Darwin, Hobart, Melbourne och Perth.

 • Australien i Sverige

 • Australien har för närvarande en ambassad i Stockholm.

 • Sverige och Australien utomlands

 • Sveriges generalkonsulat i Sydney är en av 522 utländska representationer i Australien, och en av 101 utländska representationer i Sydney. Se mer på Ambassadsidan för Australien. Generalkonsulatett i Sydney är en av Sveriges 453 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Sverige.


Medan alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa informationens riktighet, är vår hemsida inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på denna hemsida och tar inget ansvar alls. När vi uppmärksammas på dem kommer eventuella fel att korrigeras.