Sveriges Ambassadkontor i Erbil, IrakSenaste uppdateringen Denna sidan uppdaterades senast den 3 March 2021.

Sveriges Ambassadkontor i Erbil, Irak

 • Sverige i Irak

 • Sverige har, förutom ambassadkontorett i Erbil, en ambassad i Bagdad.

 • Irak i Sverige

 • Irak har för närvarande en ambassad i Stockholm.

 • Sverige och Irak utomlands

 • Sveriges ambassadkontor i Erbil är en av 107 utländska representationer i Irak, och en av 33 utländska representationer i Erbil. Se mer på Ambassadsidan för Irak. Ambassadkontorett i Erbil är en av Sveriges 455 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Sverige.


 • Sverige i Irak

 • Sverige har, förutom ambassadkontorett i Erbil, en ambassad i Bagdad.

 • Irak i Sverige

 • Irak har för närvarande en ambassad i Stockholm.

 • Sverige och Irak utomlands

 • Sveriges ambassadkontor i Erbil är en av 107 utländska representationer i Irak, och en av 33 utländska representationer i Erbil. Se mer på Ambassadsidan för Irak. Ambassadkontorett i Erbil är en av Sveriges 455 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Sverige.


Medan alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa informationens riktighet, är vår hemsida inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på denna hemsida och tar inget ansvar alls. När vi uppmärksammas på dem kommer eventuella fel att korrigeras.