Senegals Konsulat i Göteborg, Sverige
Senegals Konsulat i Göteborg, Sverige


  Senegals Konsulat i Göteborg, Sverige


 • ADRESS
 • TELEFON
 • FAX
 • E-POST

 • HEMSIDA

 • SOCIALA MEDIER
 • ÖPPETTIDER

 • UPPDRAGSCHEF
 • Vakant, Konsul
 • KONSULÄRA TJÄNSTER
 • Ingen information tillgänglig
 • SUPERVISING AUTHORITY
 • Senegals ambassad i Haag
 • Senegal i Sverige

 • Förutom konsulatett i Göteborg har Senegal två andra representationer i Sverige. Dessa representationer innefattar konsulat i Malmö och Stockholm.

 • Sverige i Senegal

 • Sverige har för närvarande ett konsulat i Dakar.

 • Senegal och Sverige utomlands

 • Senegals konsulat i Göteborg är en av 337 utländska representationer i Sverige, och en av 50 utländska representationer i Göteborg. Se mer på Ambassadsidan för Sverige. Konsulatett i Göteborg är en av Senegals 160 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Senegal.


 • Senegal i Sverige

 • Förutom konsulatett i Göteborg har Senegal två andra representationer i Sverige. Dessa representationer innefattar konsulat i Malmö och Stockholm.

 • Sverige i Senegal

 • Sverige har för närvarande ett konsulat i Dakar.

 • Senegal och Sverige utomlands

 • Senegals konsulat i Göteborg är en av 337 utländska representationer i Sverige, och en av 50 utländska representationer i Göteborg. Se mer på Ambassadsidan för Sverige. Konsulatett i Göteborg är en av Senegals 160 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Senegal.


Medan alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa informationens riktighet, är vår hemsida inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på denna hemsida och tar inget ansvar alls. När vi uppmärksammas på dem kommer eventuella fel att korrigeras.