Kap Verdes Konsulat i Göteborg, Sverige
Kap Verdes representationer i grannländer

Kap Verdes mest populära representationer

Populära representationer i Göteborg

Sök på EmbassyPages


Kap Verdes Konsulat i Göteborg, Sverige


  Kap Verdes Konsulat i Göteborg, Sverige


 • ADRESS
 • TELEFON
 • FAX
 • E-POST

 • HEMSIDA

 • SOCIALA MEDIER
 • ÖPPETTIDER

 • UPPDRAGSCHEF
 • Vakant, Konsul
 • KONSULÄRA TJÄNSTER
 • Ingen information tillgänglig
 • Kap Verde i Sverige

 • Kap Verde har, förutom konsulatett i Göteborg, ett konsulat i Stockholm.

 • Sverige i Kap Verde

 • Sverige har för närvarande ett konsulat i Praia.

 • Kap Verde och Sverige utomlands

 • Kap Verdes konsulat i Göteborg är en av 337 utländska representationer i Sverige, och en av 50 utländska representationer i Göteborg. Se mer på Ambassadsidan för Sverige. Konsulatett i Göteborg är en av Kap Verdes 75 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Kap Verde.


 • Kap Verde i Sverige

 • Kap Verde har, förutom konsulatett i Göteborg, ett konsulat i Stockholm.

 • Sverige i Kap Verde

 • Sverige har för närvarande ett konsulat i Praia.

 • Kap Verde och Sverige utomlands

 • Kap Verdes konsulat i Göteborg är en av 337 utländska representationer i Sverige, och en av 50 utländska representationer i Göteborg. Se mer på Ambassadsidan för Sverige. Konsulatett i Göteborg är en av Kap Verdes 75 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Kap Verde.


Medan alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa informationens riktighet, är vår hemsida inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på denna hemsida och tar inget ansvar alls. När vi uppmärksammas på dem kommer eventuella fel att korrigeras.