Etiopiens Konsulat i Helsingfors, Finland


Uppgifterna är bekräftat Konsulatett har bekräftat att uppgifterna är korrekta.


Senaste uppdateringen Denna sidan uppdaterades senast den 18 January 2022.
Senaste uppdateringen Denna sidan uppdaterades senast den 18 January 2022.

Uppgifterna är bekräftat Konsulatett har bekräftat att uppgifterna är korrekta.

Etiopiens representationer i grannländer

Etiopiens mest populära representationer

Populära representationer i Helsingfors

Sök på EmbassyPages


Etiopiens Konsulat i Helsingfors, Finland


  Etiopiens Konsulat i Helsingfors, Finland


 • ADRESS
 • TELEFON
 • FAX
 • E-POST

 • HEMSIDA

 • SOCIALA MEDIER
 • ÖPPETTIDER

 • UPPDRAGSCHEF
 • Vakant, Konsul
 • KONSULÄRA TJÄNSTER
 • Ingen information tillgänglig
 • SUPERVISING AUTHORITY
 • Etiopiens ambassad i Stockholm
 • Etiopien i Finland

 • Konsulatett i Helsingfors är Etiopiens enda representation i Finland.

 • Finland i Etiopien

 • Finland har för närvarande en ambassad i Addis Abeba.

 • Etiopien och Finland utomlands

 • Etiopiens konsulat i Helsingfors är en av 280 utländska representationer i Finland, och en av 114 utländska representationer i Helsingfors. Se mer på Ambassadsidan för Finland. Konsulatett i Helsingfors är en av Etiopiens 105 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Etiopien.


 • Etiopien i Finland

 • Konsulatett i Helsingfors är Etiopiens enda representation i Finland.

 • Finland i Etiopien

 • Finland har för närvarande en ambassad i Addis Abeba.

 • Etiopien och Finland utomlands

 • Etiopiens konsulat i Helsingfors är en av 280 utländska representationer i Finland, och en av 114 utländska representationer i Helsingfors. Se mer på Ambassadsidan för Finland. Konsulatett i Helsingfors är en av Etiopiens 105 diplomatiska och konsulära representationer utomlands. Se mer på Ambassadsidan för Etiopien.


Medan alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa informationens riktighet, är vår hemsida inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden på denna hemsida och tar inget ansvar alls. När vi uppmärksammas på dem kommer eventuella fel att korrigeras.